Buen y Mal Ejemplo

13.06.2013 12:35

ramon.12 de junio de 2013 00:14

EJEMPLOS a SEGUIR :

A LA BISBAL D'EMPORDÀ 30/10/12
El rebut de l'IBI a la Bisbal s'abaratirà el 4% el 2013
El govern de la Bisbal (PSC-CiU) durà aquest vespre al ple la revisió de les ordenances fiscals pel 2013, en què destaca que l'IBI es rebaixarà un 4% i l'impost de construccions i obres un 15%, mentre que l'impost de circulació i la taxa d'escombraries es mantindran congelades. En aquest darrer cas, el govern bisbalenc anuncia que no s'hi farà repercutir l'increment de l'IVA ni l'encariment de la despesa de gestió dels residus.
Per incentivar l'economia local, rebaixaran un 50% les taxes i llicències d'activitats. I oferiran noves bonificacions dels tributs en casos d'obres de rehabilitació i adaptació d'habitatges, i respecte a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), amb descomptes durant 3 anys per a empreses que s'instal·lin a la Bisbal o contractin personal de la ciutat.
----------------------------------------------------------------------------

13/02/2012 AJUNTAMENT DE MANLLEU.
Bonificació del 4% de la quota de l'IBI en els rebuts domiciliats
El ple extraordinari del dia 7 de febrer va aprovar una bonificació del 4%, aplicable als exercicis 2012 i 2013, de la quota de l'impost sobre béns immobles (IBI) dels subjectes passius que domiciliïn el rebut.

L'objectiu de la mesura és evitar els increments abusius derivats de l'aplicació del Reial Decret Llei 20/2011, així com capgirar la tendència decreixent en els percentatges de cobrament en voluntària i domiciliacions, sense posar en risc les previsions pressupostàries en concepte d'IBI.
A tots aquells que tinguin domiciliat el rebut de l'IBI (contribució urbana) la bonificació ja se'ls aplicarà de forma automàtica.
----------------------------------------------------------------------------
 
A Sant Feliu de Llobregat una PUJADA del IBI EN 2013, UN MAL EXEMPLE

----------------------------------------------------------------------------

  EJEMPLO DEL INCREMENTO REAL DE ALGUNOS VALORES EN EL RECIBO DEL I.B.I.

                                                 DEL   2012   AL   2013
 
           IMPORTE-2012     INCREMENTO     VALOR-INCREMENTO      IMPORTE-2013
 
                 1087,29                     5,7090%                   62,07                           1.149,36
                   300,92                     7,0260%                   21,14                              322,06
                   299,96                     7,0350%                   21,10                              321,06
 
       EJEMPLO DEL INCREMENTO REAL DE ALGUNOS VALORES EN EL RECIBO DEL I.B.I.
                                       Entre el 5,72% y el 7,04%
 
DEBEMOS RECLAMAR LA CONGELACIÓN EN EL 2013, Y LA REBAJA EN AÑOS
PRÓXIMOS ADAPTANDO EL IMPUESTO, A LOS VALORES REALES DEL CATASTRO
DE LOS INMUEBLES, Y AL PODER ADQUISITIVO DE LOS CIUDADANOS.