Benvolguts abonats

18.07.2015 19:57

 

 Benvolguts abonats,

En primer lloc agrair-vos la vostra comunicació, ja que aquesta ens ajuda a millorar la nostra gestió alhora que coneixem les opinions dels nostres usuaris.

També informar-vos que treballem insistentment a solucionar tots els temes que considerem més importants sempre tenint en compte el fet de prioritzar pels interessos que afecten la globalitat del total de persones que utilitzen les instal·lacions.

En resposta a l'escrit de data 20 de març i posteriorment al segon i més complet escrit de data 6 d'abril, i després de la reunió aclaridora que hem mantingut amb alguns membres en representació al grup signant, els responem a continuació punt a punt i prenent com a referència l'escrit més recent.

Queixa 1:

La primera i principal és la neteja de sòls, dels vestidors, piscines, sostres negres, lavabos, sauna seca les fustes estan molt brutes i cremades i neteja en general, és tan així que si es cridés a sanitat no se si passaria la inspecció.

Resposta:

La causa principal per la qual els van demanar reunir-nos amb vosaltres, era bàsicament per definir amb més exactitud quin era el problema de la neteja, on i quan s'observaven la necessitat d'intervenir, per a posar la situació dintre d’un context objectiu, que ens ajudi a millorar, perquè dir que tot esta malament tampoc seria fer honor a la veritat, no oblidem que la instal·lació obre des de les 6.30 h del matí fins a les 22 de la nit, sense tancar els caps de setmana ni la majoria de festius.

Per altre banda recordem que el tipus de sòl de la nostra instal·lació es molt peculiar, rugós de granit blanc amb borada negra espargida per tot arreu des del dia de la inauguració, ja donava la sensació de brut recent posat i acabat de rentar, amb el temps ha anat millorant tot i que algunes zones encara dóna aquesta sensació de brut malgrat estar acabat de netejar i desinfectat.

Hem de considerar que la neteja a les set del matí quan encara no ha patit molt impacte, a les dues del migdia quan ja s'ha pogut netejar l'impacte de l'ús del matí, no és el mateix que a les set de la tarda quan la instal·lació està al màxim i a ple rendiment d'hora punta.

La nostra planificació de neteja la intervenció més a fons i complerta es realitza durant la nit, quan la instal·lació està buida i es poden també aplicar els Bactericides i desinfectants en les zones de platja i vestidors.

Ens agradaria deixar clar que el Complex tal i com esta establert, realitza i passa satisfactòriament les analítiques periòdiques de control bacteriològic de zones de platges de piscines i vestidors.

Malauradament cada vegada que passa pel vestidor un grup de persones després d'una classe queda com si no s'hagués netejat. Durant el dia tenim un servei que va fent intervencions de posada a punt dels vestidors entre hores, intentem no coincidir amb els canvis de classes per evitar molèsties a les persones netejant al mateix temps que fan us del vestidor, tot i que algunes vegades és inevitable.

Atès que alguns aspectes de la neteja considerem que són millorables, aplicarem les següents mesures:

 

 

Amb la jubilació del nostre company Jesús, hem implementat més hores de neteja durant el dia.

Analitzarem quan són els millors moments per intervenir en els vestidors per aconseguir, d'una banda no molestar els usuaris i d’un altre incrementar la percepció de neteja també durant el ple ús de la instal·lació.

D'altra banda parlarem amb l'encarregat responsable de l'empresa de neteja "Neteges Coral" perquè faci un seguiment més exhaustiu de les tasques del personal, així com la revisió dels processos de treball en la nostra instal·lació.

 

Els sostres ennegrits a causa de la humitat, tenen tota la raó, es pintaran, tant de bo si fossin de PVC, així s'evitarien aquests problemes.

En Relació a la sauna seca, és cert que té un aspecte enfosquit com a conseqüència de l’ús intens. Valorarem realitzar una neteja a fons durant el període de la parada tècnica, així com la restauració o reposició de les peces que siguin necessàries.

Queixa 2:

La cortina de sortida a la piscina del vestidor de dones està destrossada.

Resposta:

En relació a la cortina de sortida del vestuari femení, desconeixíem del seu estat tan deteriorat, procedim a la substitució per una de nova.

Queixa 3:

El paper higiènic i el de mans en moltes ocasions escassegen.

Resposta:

En relació al paper Higiènic i de mans, el reposem cada dia i amb freqüència a tota la instal·lació, la nostra cap d'operacions ens comenta que es fan reposicions brutals i desproporcionades, que hi ha usuaris / àries que l'hi porten d'amagat per al seu ús personal, altres que l'utilitzen per posar a terra, altres que l'utilitzen com tovallola. Estem valorant la instal·lació de porta rotllos dobles perquè durin el dia sencer o triar un model amb tancament de seguretat per evitar que s'ho portin o que li donin un ús inadequat.

Queixa 4:

Quant a les taquilles són insuficients, ja que hi ha hores que entre que són poques i les que estan fetes malbé no sabem on deixar les nostres pertinences.

Resposta:

És cert que és un recurs que està al límit, som conscients de la necessitat d’armariets sobretot a hores punta, això és a causa del canvi del sistema de “sofware” de gestió que s'ha dut a terme darrerament el complex.

 

 

Ens està portant un temps considerable decidir la reposició del tipus de tancaments dels armariets avariats, perquè el sistema que escollim ha de ser compatible amb el nostre sistema actual, per altra banda en aquest tipus de producte l'important és la seguretat, estem estudiant la millor opció, això ens permetrà recuperar tots els armariets actualment avariats, la qual cosa minimitzarà moltíssim la manca d'aquests, ben aviat estarem en condicions d'actuar sobre aquest tema.

Queixa 5:

La temperatura de l'aigua de les piscines i les dutxes sol ser freda i això sobretot els genera molts problemes a la gent gran.

Resposta:

Amb l'aigua calenta sanitària som coneixedors del problema, la manca de regularitat en la temperatura de l'aigua que de vegades sortia molt calenta o de sobte molt freda, finalment sembla que hem donat amb la solució instal·lant reguladors de pressió abans de les vàlvules barrejadores, hem actuat en els vestidors esportius com a prova pilot i Segons sembla, encertadament durant l'estiu i aprofitant les parades tècniques s’actuarà la resta de vestidors.

Pel que fa a la temperatura de les piscines, és molt més complicat perquè en moltes ocasions és qüestió de percepció personal. Segons la normativa de piscines la temperatura pots oscil·lar entre 24º i 30º òbviament al Complex apostem pels nivells més alt de confort.

Les temperatures mitjanes al complex són:

La piscina de competició està entre 27,5º i 28,5º

La piscina social entre 29 ° i 30 º

La piscina petita i hidromassatges entre 31° i 33°.

 

La percepció d'estar massa freda o calenta és qüestió personal, si ho comparem amb altres instal·lacions estem per sobra de la mitja. al complex estem totalment dins dels paràmetres acceptables i de confort, és més estem al límit dels màxims de la normativa de piscines.

Tanmateix, ens agrada escoltar els nostres abonats i les seves preferències, per això estem constantment atents i pendents de les temperatures de l'aigua, mantenint-la sempre en els límits màxims permesos, no ens oblidem que les piscines tenen ús global i ha de donar servei també a cursets de natació, activitats d' aguagim, escoles, entrenaments de natació, etc.

Seguirem estant atents a les temperatures dels espais aquàtics per garantir el màxim nivell de confort de forma global.

Queixa 6:

Les dutxes de l'entrada de la piscina petita, no es pot regular la temperatura i l'aigua surt freda, per això tots han d'utilitzar les dutxes del fons.

 

Resposta:

Efectivament per normativa certes dutxes on tenen accés infants menors, no poden ser regulables per qüestions de seguretat, aquestes han de tenir la temperatura de l'aigua ja regulada i adaptada al servei.

D'altra banda preveiem que amb l'actuació prevista d'instal·lar les vàlvules reguladores de pressió, l'aigua calenta sanitària sortirà en totes les dutxes de forma homogènia amb la regulació prèviament establerta.

Queixa 7:

Els bancs del vestidor masculí són insuficients, no hi ha lloc per posar les bosses a l'hora de canviar-se.

Resposta:

Desconeixíem l'existència d'aquest problema en relació als bancs de vestidors, tan aviat com, ens sigui possible dotarem dels bancs necessaris al vestidors per a solucionar aquest problema.

Queixa 8:

Pel que fa a les saunes és rara la vegada que funcionin les dues, sempre hi ha alguna espatllada, a més al matí les encenen molt tard i els usuaris que van a primera hora no les poden utilitzar.

Resposta:

El nostre servei de manteniment normalment actua de forma ràpida i eficient sobre les reparacions breus de les saunes, en algunes ocasions aquestes operacions depenen de recanvis que ens han de facilitar els proveïdors, en aquests casos no sempre està a les nostres mans resoldre el problema de forma immediata. No obstant això prenem nota per actuar amb més insistència i accelerar els processos de reparació en el futur, pressionarem més als proveïdors quan sigui el cas.

D'altra banda revisarem l'horari d'encesa de les saunes perquè els usuaris que les utilitzen a primera hora també puguin fer ús de les mateixes.

Queixa 9:

Amb les cintes de la sala i algunes altres màquines passa el mateix que amb les saunes sempre hi ha alguna espatllada i tarden molt a reparar-les.

Resposta:

És evident que la nostra instal·lació té un nivell d'ús molt elevat, això provoca que sovint hi hagi algun element que requereixin ajust per deixar-lo en perfecte estat d'ús.

En aquest cas ens passa una mica el mateix que en el cas de les saunes, actualment els proveïdors no tenen estoc de recanvis de totes les referències de la seva cartera de productes, normalment han de demanar els recanvis a fàbrica.

En el cas d'una intervenció breu que pugui ser reparada pel nostre personal de manteniment, es fan de forma immediata trigant a resoldre-com a molt un parell de dies, però quan les intervencions requereixen

 

recanvis que ens ha de facilitar el proveïdor, en aquests casos depenem de l’arribada del mateixos, l'únic que podem fer és pressionar al proveïdor perquè ens faciliti la solució al més aviat possible.

El complex té contractat el servei de manteniment de sala fitness i cicle indoors amb els serveis tècnics de l'empresa proveïdora de l'equipament fit4life.

Queixa 10:

Les bicicletes de la sala de cicle indoors deixen molt a desitjar, ja que quan no grinyola 1 ho fa l'altra, a més sempre hi ha alguna apartada perquè no funciona.

Resposta:

Actualment en el complex es realitzen 60 sessions de cicle indoors a la setmana, és natural que per l'alt nivell d'ús les bicicletes requereixin freqüentment petits ajustos, revisarem el sistema d'incidència perquè les intervencions siguin ràpides i resolutives, així evitem tenir elements apartats fora de servei.

En les ocasions en què la reparació depèn de recanvis ens trobem com en el cas anterior, que depenem dels proveïdors.

Queixa 11:

Pel que fa a la part cívica del complex s'hauria de controlar d'alguna manera estricta perquè els usuaris no utilitzin els vestuaris per afaitar-se, depilar-se, etc.

Resposta:

En relació a aquest tema hem de dir que estem totalment d'acord amb vosaltres, el respecte per les normes de convivència i higiene és una cosa que s'aprèn a casa, nosaltres no podem adoptar el roll de vigilants, per contrari si podem insistir i ho fem, amb l'objectiu de conscienciar als nostres usuaris per complir les normes d'higiene i convivència.

Hem col·locat cartells, publicada falca de megafonia, així com la normativa de la instal·lació per evitar que hi hagi usuaris que s'extralimitin en la higiene personal afaitant-se, rasurant-se el cos i fins i tot rentant roba als vestidors d'ús públic.

Agrairem que si vostès veuen algú que incompleixi la normativa, ho comuniquin perquè puguem actuar.

Queixa 12:

Pel que fa a la vigilància dels monitors de cap de setmana, s'ha detectat que hi ha una hora al matí que la sala està completament sense vigilància, de manera que si passés alguna cosa, no sé si es podria evitar.

Resposta:

Pel que fa al tècnic de sala fitness, nosaltres no entenem aquest servei com vigilància sinó com a servei d'assessorament a l'abonat, som de les poques instal·lacions a Catalunya que tenen cobert el 96% del seu horari total amb un tècnic assessor de sala fitness, bé és cert que per molt poc no cobrim el 100%. Analitzarem la possibilitat o conveniència de cobrir també aquest 4% restant per posicionar-nos en el

 

llindar de l'excel·lència, amb una cobertura d'assessorament en sala fitness del 100% de tot l'horari. També és cert que en hores puntes la sala fitness està coberta per dos tècnics per donar resposta i servei a la necessitat puntual, en contrast amb les poques hores que no tenen servei que són hores de molt baix nivell d'ús.

Queixa 13:

Les màquines d'identificador de polsera dels vestidors algunes vegades estan fetes malbé i no es pot veure el nom.

Resposta:

Com ja hem esmentat anteriorment la causa principal d'aquesta irregularitat ha estat la implantació del nou sistema "Software" de gestió, ben aviat estarà resolt i funciona correctament.

Queixa 14:

Un altre dels problemes que hi ha a les classes d ‘aguagim, és que en moltes ocasions l'aparell de música no funciona, o ho fa malament i els micròfons estan molt deteriorats perquè els tècnics han de donar la classe sense ells.

Resposta:

En relació a aquesta queixa no teníem coneixement previ de que els equips de música no estan funcionant correctament, tampoc que els micros dels tècnics no funcionen, revisarem el nostre sistema d'incidències perquè aquest tipus d'informació flueixi amb més rapidesa i eficàcia, i actuarem sobre els equips de música i micros dels tècnics per resoldre el problema de l'abans possible.

Queixa 15:

Finalment cal destacar que moltes vegades es disparen les alarmes sense cap motiu i pel que sembla mai s'ha fet un simulacre.

Resposta:

En resposta a aquest punt, el Complex disposa del pla de seguretat i evacuació en tota regla, és cert que encara no hem fet un simulacre global, ja fa mesos que ho estem tractant amb el comitè d'empresa per coordinar-ho eficaçment. Tenim previst fer-ho aquest any, estem valorant el moment més adient.

Certament en algunes ocasions es disparen les alarmes, en la majoria d'ocasions la causa és per excés de sensibilitat en els detectors d'antirobatori.

Esperem que les respostes hagin aclarit els conceptes indicats en la seva comunicació i reiterem l'agraïment de la mateixa de forma sincera.

Atentament,

Complex Municipal de piscines