Constitució del govern de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat

17.06.2015 18:01

Constitució del govern de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat

Alcaldia  

ICV-EUiA: Alcaldia i comunicació

Tinences d’alcaldia
ICV-EUiA: Primera i tercera tinença 

PSC:  Segona i quarta tinença

 

1. Àrea de govern i serveis generals (Presidència: PSC)  

ICV-EUiA: Organització i persones   Gestió i equipaments 

PSC:  Hisenda

Govern obert i noves tecnologies

 

2Àrea de drets de ciutadania i polítiques socials (Presidència: ICV-EUiA)

ICV-EUiA: Educació   Serveis Socials   Cultura   Dones i igualtat   Joventut   Nova ciutadania   Habitatge   Seguretat ciutadana 

PSC:  Esports - Salut   Participació i convivènciaPersones amb discapacitat   Gent gran   Solidaritat i cooperació 

 

3. Àrea de territori i activitat econòmica (Presidència: ICV-EUiA)

ICV-EUiA Projectes i obres

Qualitat de l’espai públic, via pública   Ocupació i promoció econòmica   Medi ambient

PSC  Planejament urbanístic  Mobilitat  Activitats  Comerç

Sant Feliu de Llobregat, 12 de juny de 2015

 

Font: https://app.box.com/s/l8fenehwxh5xl2xxemjsdzuhsueyq145